Turystyczny Fundusz Gwarancyjny + Turystyczny Fundusz PomocowyWażne informacje dla przedsiębiorców turystycznych i turystów – nowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Od 1 stycznia 2021 r. organizatorzy turystyki mają także obowiązek odprowadzania składek na nowo utworzony Turystyczny Fundusz Pomocowy. Wysokości składek zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy.

W odniesieniu do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. wprowadza obowiązek odprowadzania składki w wysokości 2 zł od każdego podróżnego objętego umową o imprezę turystyczną zawartą po 31.12.2020 r., jeżeli:

  • impreza jest organizowana na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej;
  • wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej.

W przypadku, gdy dla ww. zakresu terytorialnego wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy turystycznej, składka pozostaje bez zmian, tzn. wynosi 0 zł. Bez zmian pozostają również pozostałe składki na TFG.

W odniesieniu do Turystycznego Funduszu Pomocowego (powołanego na mocy przepisów ustawy COVID-owej), nowością i zmianą mającą zastosowanie wobec przedsiębiorców turystycznych są składki od każdego podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej (nie dotyczą powiązanych usług turystycznych) w wysokości ustalanej następująco:

  • w przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej, składki na TFP są takiej samej wysokości, jak składki na TFG;
  • w przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy turystycznej, składka na TFP wynosi 0 zł.

W związku z w/w przepisami, zgodnie z rozporządzeniem (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 2379), które weszło w życie 1 stycznia 2021, do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY ( 2 zł/os) i TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY ( 2 zł/os). Jest to bezzwrotna opłata doliczana do każdej umowy, zbierana na wypadek sytuacji kryzysowych na rynku. Obowiązek pobierania składek dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.

Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:
15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
2 zł/os. - za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP.

Rozporządzenie jest widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2379
https://tfg.ufg.pl/tresc/39/Aktualnosci

LATO 2021 , WCZASY W POLSCE , WYPOCZYNEK W POLSCE , URLOP W POLSCE , WAKACJE W POLSCE

Projekt i realizacja: segNET MULTIMEDIA